Programy partnerskie

Czym są programy partnerskie?

Programy partnerskie to zorganizowane systemy nagradzania partnerów biznesowych za realizację określonych celów. W trybie manualnym program partnerski funkcjonuje w oparciu o umowy zawierane z partnerami i rozliczane w określonych przedziałach czasowych. Najczęściej odbywa się to raz w roku i angażuje mnóstwo czasu pracowników firmy, których zadaniem jest skrupulatne wyliczenie, na jaką nagrodę zasłużył dany partner.

Istnieje jednak rozwiązanie, które zdecydowanie ułatwia ten proces i znacznie zwiększa efektywność programu. Mowa tu o zautomatyzowanych programach partnerskich wyposażonych w oprogramowanie IT do automatycznego naliczania punktów i zamawiania nagród przez uczestników.

Jakie korzyści wnoszą programy partnerskie?

Programy partnerskie mogą motywować do lepszych wyników partnerów handlowych i w tym znajdują najczęstsze zastosowanie. Jednak ich zastosowanie nie kończy się na czystym handlu. Wykorzystywane są do nagradzania ambasadorów marki, przynoszących leady sprzedażowe, nagradzania partnerów-dostawców za lepszej jakości dostawy itp. Prócz realizowania podstawowych celów, czyli motywowania partnerów do osiągania lepszych wyników i bezpośredniego wpływu na biznes, cyfrowe i zautomatyzowane programy partnerskie wnoszą dodatkowe wartości, takie jak:

Wypełnij brief online

Wszystkie te czynniki sprawiają, że wdrażane przez Viscale programy partnerskie przynoszą naszym klientom wymierne korzyści i mają bezpośredni wpływ na ich biznes.

Posłuchaj wywiadu

Kiedy warto zainwestować w program lojalnościowy?

Przeczytaj również:

Webinar lojalnościowy
x