Programy motywacyjne

Programy motywacyjne dla biznesu

Podstawowym czynnikiem, który sprawia, że jedne firmy się szybciej rozwijają, a inne nie, jest dyscyplina ich pracowników. Ale tuż obok dyscypliny znajdziemy motywację. I to ona może być kształtowana przy pomocy rozwiązań, które dostarcza spółka Viscale.

Jesteśmy producentem oprogramowania, które nalicza punkty uczestnikom programu za realizowanie zadań szybciej, lepiej, sprawniej. Automatyzacja procesów wdrażana jest na kilku płaszczyznach, począwszy od zbierania danych rozliczeniowych, zamiany ich na punkty według ściśle zaplanowanych algorytmów, generowania listów przewozowych do wysyłki zamówionych nagród, czy wreszcie wysyłki regularnych komunikatów.

Do czego może motywować program motywacyjny?

Programy motywacyjne mogę realizować różne cele. Możemy motywować pracowników do szybszej realizacji zadań, do większej proaktywności, możemy motywować podwykonawców do lepiej wykonanej pracy instalacyjnej, konserwatorskiej itp. Możemy motywować klientów do angażowania się w tworzenie treści budujących markę. Możemy także motywować klientów do większych zakupów i za to nagradzać, jednak narzędzia bezpośrednio nagradzające za sprzedaż to programy lojalnościowe.

Na co zwrócić uwagę projektując program motywacyjny?

Największym wyzwaniem w projektowaniu programu motywacyjnego jest sposób zbierania informacji o zrealizowanych, punktowanych zadaniach. O ile w programach lojalnościowych w większości przypadków mamy możliwość integracji z systemami zakupowymi i automatyczne naliczanie transakcji, to w przypadku programów motywacyjnych często jest to skomplikowane.

Wypełnij brief online

Jak nagradzać w programach motywacyjnych?

Program motywacyjny ma motywować do określonych zachowań. Najprościej motywować pieniędzmi lub nagrodami rzeczowymi. Oczywiście należy pamiętać, żeby katalog nagród dopasowany był do potrzeb i pragnień grupy docelowej. Coraz częściej jednak w programach motywacyjnych poszukuje się rozwiązań motywacyjnych pozapłacowych. Mówimy tutaj o rangach, rankingach, tytułach.

Posłuchaj wywiadu

Kiedy warto zainwestować w program lojalnościowy?

Przeczytaj również:

Webinar lojalnościowy
x