Konsulting przedwdrożeniowy

Pomożemy, gdyż mamy to przepracowane. Analizując business case’y kilkudziesięciu programów lojalnościowych na przestrzeni ostatnich kilku lat opracowaliśmy skuteczne procesy ich projektowania. 

Pakiet: Konsulting mechaniki programu lojalnościowego

Zaangażowanie po stronie Klienta: osoby odpowiedzialne za realizację programu lojalnościowego

Proces konsultingu:

 1. Wywiad online z Klientem i przygotowanie briefu

 2. Praca wewnętrzna:
  • Badanie konkurencyjnych programów lojalnościowych
  • Badanie oferty klienta
  • Przygotowanie warsztatów
 1. Warsztaty online z zespołem klienta odpowiedzialnym za wdrożenie programu lojalnościowego

 2. Opisanie mechanizmu i przygotowanie dokumentacji funkcjonalnej programu lojalnościowego
 3. Spotkanie zamykające projekt

Czas projektu: 2-3 tygodnie

Produkt: dokumentacja funkcjonalna mechanizmu programu lojalnościowego

Dodatek: Konsulting IT

Zaangażowanie po stronie Klienta: osoby odpowiedzialne za realizację programu lojalnościowego, osoba z działu IT (w przypadku integracji)


Proces konsultingu:

 1. Wywiad online z Klientem na temat zagadnień technicznych na podstawie dokumentacji funkcjonalnej
 2. Dialog techniczny w zakresie integracji
 3. Przygotowanie dokumentacji funkcjonalnej serwisu lojalnościowego
 4. Spotkanie zamykające projekt

Czas projektu: 1-2 tygodni

Produkt: Specyfikacja funkcjonalna serwisu lojalnościowego

Dodatek: Konsulting zagadnień prawno-podatkowych

Zaangażowanie po stronie Klienta: osoby odpowiedzialne za realizację programu lojalnościowego, osoba z działu księgowości

Proces konsultingu:

 1. Wywiad online z Klientem na temat kwestii prawnych
 2. Konsultacje z działem księgowości i/lub prawnym Klienta
 3. Opracowanie wniosku o opinię dla urzędu skarbowego w celu uzyskania oficjalnego oświadczenia

Czas projektu: 2-6 tygodni

Produkt: Opis zagadnień prawno-podatkowych wraz z interpretacją izby skarbowej

Posłuchaj wywiadu

Kiedy warto zainwestować w program lojalnościowy?

Przeczytaj również:

Webinar lojalnościowy
x